We krijgen de huidige verstopte logistieke keten weer aan de gang. Laat het rollen.

Tweede fase Venture #2: Keana

Bij Keana geloven we dat de logistieke sector goed op weg is naar een toekomst waarin minder zware vrachtwagens in het straatbeeld nodig zijn. Sleutel in deze ontwikkeling is de opkomst van de distributiehub. Grote vrachtwagens leveren hun vracht gewoon af op de hub die zich aan de rand van een dichtbevolkt gebied bevindt. Van daaruit gebruikt een gedecentraliseerd netwerk van zogenaamde "last mile" transportbedrijven minder vervuilende en minder invasieve smart mobility voertuigen om de goederen af te leveren.

Een briljante oplossing, inderdaad. Maar helaas leidt het er ook toe dat meer afhandelaars bij de distributieketen betrokken zijn, waardoor het huidige systeem verstopt raakt. Iedereen gebruikt verschillende softwaresystemen, waardoor het niet eenvoudig is om een zending te volgen, terwijl ontvangers nog steeds real-time updates verwachten over de status van hun orders. Het aanpakken van dit probleem kost tijd; tijd die niet kan worden besteed aan bijvoorbeeld efficiencyverbeteringen. En laten we niet vergeten dat iedereen steeds meer wordt aangesproken op zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Niemand zei dat verandering gemakkelijk was, toch?

"Dat is hoe we onze huidige verstopte logistieke keten weer vlot krijgen."

Bij Keana bieden we een logistiek platform aan dat alle mogelijke softwaresystemen met elkaar verbindt, wat resulteert in één eenvoudig overzicht van de nieuwe gedecentraliseerde distributieketen. Naast overzicht biedt het ook inzicht in uw carbon footprint, en het stuurt de betrokken afhandelaars naar een efficiëntere planning, waardoor de kosten dalen.

Het meest essentiële van dit alles is het feit dat we een menselijke aanpak omarmen. We dwingen niemand naar ons platform: Keana is systeem-agnostisch, zodat mensen hun vertrouwde software kunnen blijven gebruiken naast Keana. En de efficiëntieverbeteringen die we beloven, gaan niet ten koste van de mensen die erbij betrokken zijn: we ontwikkelen liever geen algoritmes die bijvoorbeeld leveringsvensters tot op de seconde nauwkeurig kunnen bepalen.

Integendeel: wij geloven dat fuzzy algoritmes, die een zekere mate van onzekerheid en vrijheid in menselijk gedrag omarmen, altijd tot de beste logistieke oplossingen leiden. Keana doet de wiskunde en laat creativiteit, intuïtie en ervaring over aan de mensen die ons platform gebruiken.

Ontmoet onze ondernemingen: